PATENTY PSW

Firma Camp Pisz jako szkoła licencjonowana na rok 2017 posiadająca wpis do rejestru szkół działających pod patronatem PSW jest uprawniona do organizowania kursów oraz wydawania patentów sprawności zgodnie z programem PSW w trzech poziomach zaawansowania:

patent-1-vert

I klasa

 • Wymagania:
  • uproszczony zwrot na wiatr
  • uproszczony zwrot z wiatrem
  • swobodne żeglowania
 • Uprawienia:  Certyfikat I klasy powinien potwierdzać początkowy etap umiejętnści możliwy do uzyskania po jednym tygodniu dobrze zorganizowanego i realizowanego szkolenia. Zaliczenie go powinno wynikać z poziomu nabytych umiejętności oraz całokształtu udziału w szkoleniu.

KOSZT CERTYFIKATU: 25 ZŁ

  II klasa

 • Wymagania:
  • start z plaży
  • zwrot na wiatr
  • zwrot z wiatrem
  • żeglowanie w trapezie
  • żeglowanie w ślizgu
  • żeglowanie w strzemionach
 • Uprawienia: Certyfikat II klasy odpowiada średniemu poziomowi zaawansowania. Posiadający patent powinien potrafić żeglować w ślizgu na halsie, w strzemionach i w trapezie. Żeglowanie na tym poziomie uwzględnia deski mieczowe i bezmieczowe, przy wietrze gwarantującym warunki ślizgowe. Zwroty na tym etapie jeszcze nie muszą być wykonywane w ślizgu. Żeglowanie w ślizgu odbywa się na różnych kursach względem wiatru. Na tym etapie ważna jest też teoria jako niezbędne uzupełnienie świadomego żeglowania.

KOSZT CERTYFIKATU: 30 ZŁ

III  klasa

 • Wymagania:
  • start z wody
  • zwrot na wiatr w desce ślizgowej
  • zwrot z wiatrem w ślizgu
  • żeglowanie na zafalowanym akwenie
  • skok prosty
  • przejście przez przybój
  • elementy freestyle’u
 • Uprawienia: Wzrost wymagań na tym poziomie wyraża się zarówno umiejętnościami żeglowania przy silniejszym wietrze, większą swobodą (płynne i dynamiczne zwroty), jak i poprawnością techniczną (min. 7 pkt.). Uzyskanie certyfikatu III klasy uprawnia do udziału w kursie instruktorskim, dlatego też dużą rolę powinno odgrywać żeglowanie świadome, poparte wiadomościami z teorii i techniki żeglowania. Komisja Szkolenia PSW zwraca uwagę na praktyczne kryteria oceny, które powinny różnicować technikę w zakresie opanowanych umiejętności i swobody żeglowania.

KOSZT CERTYFIKATU: 50 ZŁ

 

Podziel się ze znajomymi