Znamy wytyczne dotyczące organizacji wypoczynku

29.05.2020 Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało wytyczne dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w te wakacje. Szczegółowe zalecenia można sprawdzić na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

Wytyczne wprowadzają szereg zmian w prowadzeniu bazy wypoczynku oraz nowe obowiązki na organizatora jak i na opiekunów uczestników obozów. Nasz ośrodek od wielu lat stawia na najwyższy poziom higieny i bezpieczeństwa, w związku z tym wiele z opisanych zasad jest wdrażanych corocznie w formie dobrej praktyki. W tym wpisie przedstawimy Państwu jak przygotować uczestnika do wyjazdu na obóz oraz jakie zasady zostają wdrożone aby obozy w Camp Pisz były bezpieczne i zarazem komfortowe dla naszych podopiecznych.

Bezpieczeństwo na obozach

 1. Małe grupy- W tym roku przyjmujemy tylko 30 uczestników na turnus. Grupy dzielimy na 10-16 osób.
 2. Duży teren- powierzchnia ośrodka to 2 ha, dzięki temu każda grupa znajdzie przestrzeń dla siebie.
 3. Opinia straży pożarnej- co roku jesteśmy kontrolowani przez państwową straż państwową w celu weryfikacji spełnienia wymagań przeciwpożarowych w ośrodku.
 4. Zgłoszenie do kuratorium- nasze obozy działają legalnie, co roku dokonujemy zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży do Kuratorium w Olsztynie. W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymujemy stosowne zaświadczenie. Obozy każdego roku są również kontrolowane przez delegację z Kuratorium w celu sprawdzenia i zweryfikowania warunków, norm i jakości świadczonych usług.
 5. Sanepid- delegacja piskiego sanepidu kontroluje nasz Ośrodek przed rozpoczęciem obozów jak i w trakcie ich trwania. Nasi pracownicy przechodzą coroczną weryfikację w celu sprawdzenia książeczek zdrowia kadry obozów i osób pracujących w restauracji. Stołówka w której serwujemy smaczne i zbilansowane posiłki jak i menu jest weryfikowana pod względem norm sanitarnych i systemu HACAP.
 6. Lokalizacja- Ośrodek Camp Pisz jest usytuowany bezpośrednio nad jeziorem Roś utytułowanym 3 kilometry od centrum miasta Pisz. Teren ośrodka jest ogrodzony.
 7. Przygotowanie izolatki na wszelki wypadek- zapewniamy izolatkę dla osób przeziębionych i chorych.
 8. Umowa z lekarzem– co roku podpisujemy umowę z lekarzem pierwszego kontaktu na świadczenie usług opieki zdrowotnej dla naszych uczestników. Dzięki temu oszczędzamy czas czekając w kolejkach i minimalizujemy stykanie się z osobami z zewnątrz. Lekarz decyduje o ewentualnych dalszych sposobach postepowania.
 9. Szpital w Piszu- kilka kilometrów od naszego Ośrodka znajduje się szpital powiatowy, izba przyjęć, centrum pogotowia ratunkowego, dlatego w sytuacjach kiedy liczy się czas i szybkość reakcji jesteśmy w stanie efektywnie zapewnić pomoc naszym podopiecznym.
 10. Dzień przerwy pomiędzy turnusami- ten czas poświęcamy na wzmożoną dezynfekcję i czyszczenie naszego ośrodka.
 11. Doświadczona i sprawdzona kadra przeszkolona z zakresu zachowania bezpieczeństwa w okresie COVID-19- od lat staramy się współpracować z tymi samymi osobami, aby dobrze znały nasz ośrodek, procedury i zasady bezpieczeństwa. Stawiamy na sprawdzone osoby z doświadczeniem. W tym roku zapewniamy naszym współpracownikom szkolenie z zakresu zachowania wzmożonego bezpieczeństwa w czasie pandemii.
 12. Dozownik z płynem odkażającym w każdym domku oraz miejscach ogólnodostępnych (np. stołówka, toalety). W celu częstej dezynfekcji rąk przez uczestników jak i kadrę pojemniki z płynem do dezynfekcji umieszczamy w każdym domku, na stołówce, toaletach oraz częściach wspólnych. Jednakże stawiamy na mniej inwazyjne częste mycie rąk wodą z mydłem.
 13. Zachowanie dystansu w kontakcie z osobami trzecimi- w tym celu ograniczamy odwiedziny osób trzecich na terenie obozu, rezygnujemy z wycieczki do parku Wodnego Tropikana, oraz limitujemy wyjścia do sklepu.
 14. Przygotowanie stołówki oraz posiłków zgodnie z wytycznymi GIS praz ogólnymi zasadami HACAP i GHP.

Aby uczestnik mógł zostać zakwalifikowany na obóz musi spełniać poniższe wymagania:

 1. Być zdrowy w dniu wyjazdu, pisemne oświadczenie opiekunów o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. <- oświadczenie
 2. W okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku brak kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie oraz nie może zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie, pisemne oświadczenie opiekuna. <- oświadczenie
 3. Być przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

 Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

 1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 2. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 5. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

Zmiany w organizacji imprez związane z wprowadzeniem nowych wytycznych:

 1. W domkach letniskowych kwaterujemy tylko uczestników z tej samej grupy.
 2. Anulujemy wycieczkę autokarową do Tropikany w Mikołajkach.
 3. Ograniczamy odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz.
 4. Ograniczamy wyjścia „do miasta” do niezbędnego minimum.
 5. Wprowadzamy zmiany w dojazdach- likwidujemy niektóre dojazdy. Więcej informacji w zakładce dojazdy.

Nie planujemy podwyżek cen imprez.

Rozumiemy, że niektóre  z ograniczeń oraz zmian (np. transport)  jakie zostaliśmy zmuszeni wprowadzić mogą być sporym utrudnieniem bądź uniemożliwić pobyt dziecka u nas na imprezach dlatego w pierwszej kolejności proponujemy od sprawdzenia czy inny termin jest dla nas korzystniejszy, jeżeli Państwo uznają, że niestety nie ma żadnych innych możliwości aby móc uczestniczyć na naszej imprezie zwrócimy zaliczkę w całości.

 

Leave a Reply